Kasos aparatas kaip ilgalaikis turtas

Kasos aparatų vartotojai, tiksliau sakant, šių prietaisų savininkai, pagal įstatymus turi daug įsipareigojimų. Kasos aparatai yra speciali įranga, susijusi su tęstine verslo operacija, kurios naudojimą griežtai reglamentuoja kiti įstatymai ir kiti teisės aktai. Nė vienas iš įmonėje naudojamų prietaisų, tokių kaip kompiuteriai, telefonai ar net specializuotos gamybos mašinos, nebuvo sustiprintas tokiu tikslu kaip kasos aparatai.

Revitalum Mind Plus

Iškart nusipirkę kasą, mokesčių pavadinime turite susikurti mokesčių deklaraciją. Biuras bilietų kasai suteiks unikalų numerį. Privaloma dalyvauti nuolatiniame stiliuje, kad ant kiekvieno naudojamo kasos aparato užrašytų numerį, nes kiekvienas iš jų gaus skirtingą unikalų numerį. Kitas veiksmas, kurio reikia imtis, yra fiskalinis kasos aparatas, kurį galima pasiekti tik įgaliotoms tarnyboms. Todėl finansiniai kasos aparatai yra ne tik prekybos vieta, bet ir autorizuotas aptarnavimo centras. Verta pasirašyti sutikimą naudoti visus kasos aparatus vardan tam tikros paslaugos, atsižvelgiant į fiskalinius įrenginius. Mokesčių inspekcijoje turite pateikti išsamią informaciją apie paslaugas, kuriomis galima naudotis kasos aparatams realioje įmonėje. Mokesčių inspekcija taip pat turėtų įrodyti, kad pasikeitė kasos aparatų tarnyba. Sėkmės atveju nesėkmė, tačiau ši pasirinkta paslauga yra tinkama prižiūrėti kasą, tačiau ši paslauga gali pakeisti prietaiso mintis. Registruojant pardavimus suma ar tais pačiais efektais ar paslaugomis, naudinga spausdinti periodines fiskalines ataskaitas. Paprastai tai dienos, mėnesio ir metų ataskaitos, rečiau - net ketvirtinės. Nepateikus pranešimo, kasos aparato savininkui gali būti skirtos finansinės baudos. Naudodamiesi kasos aparatais, nepamirškite jų reguliariai tikrinti, kuriais gali naudotis tik ta pati pasirinkta tarnyba. Tuomet jis yra ypač svarbus, nes baudos už kasos aparato neapžiūrą įmonei gali būti neabejotinai griežtos. Visi su kasos aparatu susiję dokumentai, įskaitant kasos paslaugų knygą, ir periodinės fiskalinės ataskaitos turėtų būti saugomi kartu su įmonės specifikacijomis. Biuras taip pat gali patikrinti visus dokumentus kelerius metus pasinaudojęs kasos aparatu ar net uždarius verslą. Uždarant įmonę, reikia atsiminti apie naują savininko įsipareigojimą - perskaityti kasos aparato fiskalinę atmintį, kurią galima pamatyti gyvenant tik tarnybos pasiektais.